دانلود رایگان فیلم آموزشی CSiBridge 2013

برای دانلود روی لینکهای زیر کلیک کنید...


CSiBridge_-_01_Introductory_Tutorial.mp4 23-Jul-2013 17:43 52M  

CSiBridge_-_02_Navigating_the_Interface.mp4 23-Jul-2013 17:43 9.5M  

CSiBridge_-_03_Design_of_Steel_Girder_Bridges.mp4 06-Aug-2013 18:01 33M  

CSiBridge_-_04_Design_of_Precast_Concrete_Composite_Girder_Bridges.mp4 23-Jul-2013 17:44 40M  

CSiBridge_-_05_Design_of_Prestressed_Concrete_Box_Girders.mp4 23-Jul-2013 17:44 19M  

CSiBridge_-_06_Automated_Seismic_Design.mp4 23-Jul-2013 17:44 63M  

CSiBridge_-_07_Staged_Analysis.mp4 23-Jul-2013 17:43 55M  

CSiBridge_-_08_Dynamic_Vehicle_Loading.mp4 23-Jul-2013 17:43 17M  

CSiBridge_-_09_CSiLoadOptimizer.mp4 23-Jul-2013 17:43 25M  

CSiBridge_-_10_Load_Rating_Factors.mp4 23-Jul-2013 17:4
تدریس خصوصی SAP2000
تحلیل و طراحی ساختمان

  • انجام پروژه های sap2000