-->

اصول مهندسی پل | آموزش نرم افزار CSI Bridge - تحلیل و طراحی پل های فولادی و بتنی

تحلیل و طراحی پل ها فولادی - پل های بتنی توسط نرم افزار قدرتمند CSI Bridge - بر اساس آیین نامه های پل سازی AASHTO و CALTRANS

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خراب شدن پل ها در اثر زلزله» ثبت شده است

عمده آسیب پذیری پل ها

عمده آسیب پذیریها

1 کمبود پهنای نشیمن در دهانه ساده

2 ضعف مقاومت بتن در زیرسازه

3 عدم مهار مناسب آرماتور ستون یا پایه دیواری در شالوده یا سرستون

4 کمبود طول وصله پوششی میلگردهای طولی ستون یا دیوار

5 صاف بودن میلگرد در اجزای زیرسازه

6 زوال در الاستومرها

7 وجود نشیمن گاه فولادی مرتفع

8 عدم وجود مهارهای عرشه در راستاهای طولی و عرضی

9 نزدیکی به گسل و عدم تاب آوری جابجایی موردنیاز 

10 ارتعاش زیاد در روسازه های فولادی ارتوتروپیک

11 ضعف در اتصالات سرستون به ستون فولادی

12 فواصل زیاد میلگردهای عرضی و کمبود نسبت حجمی آنها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اصول مهندسی پل | علیرضا خویه

اصول مهندسی پل | جلسه چهارم

 خرابی  پل ها در زلزله های گذشته

 علیرضا خویه | مدرس csiBridge و SAP | بازنشر مطلب تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.


با آگاهی از خرابی ها و آسیب پذیری های متداول پل ها در زلزله های گذشته، می توان دید خوبی نسبت به رفتار پل ها و همچنین نقاط ضعف پل های موجود پیدا کرد. با مشاهده ی این خسارت ها و خرابی ها می توان به ماهیت بندهای آیین نامه های پل سازی پی برد.

عوامل زیادی در خرابی و آسیب پذیری پل ها دخیل هستند. هر زلزله برای پل ها به منزله ی یک آزمایشگاه بزرگ تلقی شده و باعث بهبود و تغییر ضوابط آیین نامه های پل سازی می شود.

این که پل ها در چه دوره ای ساخته شده اند، اهمیت بسیاری داشته و در تخمین آسیب پذیری پل ها بسیار موثر خواهد بود. پل هایی که ضوابط کنونی آیین نامه ها را ارضا می کنند، رفتار به مراتب مناسب تری نسبت به پل های قدیمی دارند. بزرگ راه Hanshin در شهر کوبه ی ژاپن  نمونه ی روشنی از اثر دوره ی زمانی ساخت پل بر خسارت وارده می باشد. پل مسیر 3 در فاصله­ی سال های 1965 تا 1970 ساخته شد و به موازات این پل و در نزدیکی آن، پل مسیر5 در سال 1990 کامل شد. با وجود این که پل مسیر5 به لحاظ ساختگاهی در وضعیت بدتری وجود داشت ولی عملکرد به مراتب مناسب تری از پل مسیر3 نشان داد.

اگر بخواهیم خسارت های پل ها در زلزله های گذشته را دسته بندی نماییم می توان آن ها را در 2 دسته ی زیر قرار داد:

1.     خسارت های اولیه ( Primary damage )

خسارت هایی که مستقیماً به دلیل لرزش زمین ایجاد شده اند و منجر به خرابی بخشی از پل یا کل پل شده اند

2.     خسارت های ثانویه ( Secondry damage )

خسارت هایی که به دلیل خرابی سازه ای قسمت دیگری از پل تحت اثر لرزش زمین ایجاد شده اند. این خسارت ها به دلیل بازتوزیع عکس العمل داخلی روی سایر قسمت های پل به وجود آمده اند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اصول مهندسی پل | علیرضا خویه