سازه ی پل چند تفاوت اساسی با سازه ی ساختمان دارد:

1.    در سازه ی پل معمولا نامعینی(Redundancy  ) بسیار کم می باشد یا اصلا وجود ندارد  و مسیر های انتقال نیرو محدود می باشد و خرابی در یک جز یا یک المان به احتمال زیاد منجر به خرابی کلی پل شود در حالی که  در ساختمان ها نامعینی بسیار زیاد است و مسیر های مختلفی برای عبور بار وجود دارد.

2.    جرم بسیار زیادی که توسط پایه ها تحمل می شود، در حالی که در ساختمان این جرم کمتر می باشد.

به دلیل همین شرایط خاص پل، برخی از اصول اساسی طراحی ساختمان در طراحی پل صادق نمی باشد. مثلا در ساختمان اصل تیر ضعیف و ستون قوی یک اصل مسلم و اساسی می باشد در حالی که در اغلب پل ها تیر قوی تر از ستون باشد.

پل های بعضاً در بستر رودخانه ها ساخته می شوند که این قضیه (خاک های سست و ناپایداری های ژئوتکنیکی) می تواند یکی از دلایل آسیب پذیری پل ها باشد.

سازه ی پل به اندرکش خاک و سازه حساس تر می باشد و پیش بینی رفتار و پاسخ لرزه ای پل ها به ویژه پل های طویل، پیچیده خواهد بود.
تدریس و آموزش تحلیل و طراحی پل ها فولادی - پل های بتنی توسط نرم افزار قدرتمند CSI Bridge

 بر اساس آیین نامه های پل سازی AASHTO و CALTRANS

مدرس: علیرضا خویه
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تماس:09382904800

آموزش محاسبات دستی پل سازی
بر اساس نشریات داخلی - آیین نامه های AASHTO و CALTRANS
تحلیل و طراحی خطی و غیرخطی- استاتیکی و دینامیکی