پل ها به عنوان یکی از حیاتی ترین و مهمترین بخش پروژه های راهسازی محسوب می شوند. به جهت اندازه و تعداد آن ها در سطح یک شهر، عملکرد صحیح پل ها در هنگام زلزله و پس از آن بسیار حائز اهمیت می باشد. بدیهی است که اهمیت پل ها در هنگام زلزله فقط به حفظ جان افرادی که در حال استفاده از پل هستند، ختم نمی شود بلکه برخی پل ها به عنوان یک شریان حیاتی برای امداد رسانی و عبور و مرور وسایل نقلیه امدادی مطرح می باشند.

در این جلسات تلاش می شود تا به بررسی عملکرد پل ها هنگام زلزله، ضعف ها و خرابی پل ها در زلزله های گذشته و همچنین رویکرد های طراحی و بند های مرتبط با طراحی لرزه ای آیین نامه های پل سازی پرداخته شود. در انتها نیز به بررسی تکنیک های بهسازی پرداخته شده است.نگاهی به سرفصل مطالبی که قرار است ارائه گردد:


1-فصل اول: اثر زلزله بر پل ها 3

1-1پارامترهای اثرگذار در رفتار لرزه ای پل ها 3

1-2خرابی  پل ها در زلزله های گذشته      6

1-2-1کافی نبودن طول نشیمن گاه عرشه ی پل      7

1-2-2شرایط ساختگاه و ناپایداری های ژئوتکنیکی    10

1-2-3خرابی پایه پل ها      11

1-2-4خرابی قطعات فولادی در پل های فولادی    12

1-2-5خرابی کوله ها 12

1-2-6خرابی کلید برشی    13

2-فصل دوم : تحلیل و طراحی    15

2-1تحلیل غیرخطی  15

2-1-1رفتار غیر خطی بتن. 15

2-1-2مدل های بتن محصور شده 15

2-1-3     مدل Mander 15

2-1-4مدل تحلیل بتن محصور هوشیکوما ( Hoshikuma’s Model ) 19

2-1-5کمانش غیرخطی در مقاطع فولادی.. 20

2-2فلسفه ی طراحی  22

2-3مفهوم طراحی بر اساس ظرفیت   23

2-4روش های طراحی    24

2-4-1طراحی بر اساس نیرو      24

2-4-2طراحی بر اساس تغییر مکان    25

2-5مراحل طراحی پل  26

2-5-1درجه بندی پل ها بر اساس اهمیت.. 28

2-5-2منظمی یا نامنظمی پل ها 29

2-6سیستم های مقاوم در برابر زلزله در پل  30

2-6-1استراتژی های کلی طراحی    30

رویکرد اول. 30

رویکرد دوم: 30

رویکرد سوم. 32

2-7المان های مستهلک کننده ی نیرو های لرزه ای   33

2-8طراحی لرزه ای فونداسیون و شمع پل ها 35

2-8-1فونداسیون منفرد. 35

2-8-2شمع یکپارچه با ستون. 36

2-9طول مفصل پلاستیک: 37

3-بهسازی پل ها 40

3-1فلسفه ی بهسازی   40

3-1-1فلسفه ی بهسازی در پل های بتنی. 40

3-1-2فلسفه ی طراحی در پل های فولادی.. 41

3-2تکنیک های بهسازی ستون  41

3-2-1ژاکت فلزی      41

3-2-2ژاکت بتنی     42

3-2-3استفاده از ژاکت های کامپوزیتی    43

3-3بهسازی سوپراستراکچر: 43


مدرس: علیرضا خویه

تماس:09382904800


منابع آموزشی : کتاب طراحی لرزه ای پل آقایان Paulay, M. J. N. Priestley.

و کتاب آقای chen